Územní plán

Změna č. 1 územního plánu Záhoří

Zastupitelstvo obce Záhoří schválilo dne 11. 3. 2019 usnesním č.
2/2/2019 vydání ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZÁHOŘÍ. Změna č. 1
územního plánu Záhoří nabyla účinnosti dne 27. 3. 2019.

Změna č. 1 územního plánu Záhoří je uložena dle § 165 odst. 1
stavebního zákona na Obecním úřadě Záhoří, včetně dokladů o
jejím pořízení, kde je možné do této dokumentace nahlížet.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
z1-up-zahori-hlavni-vykres565034723.pdf 573.4 Kb
z1-up-zahori-koordinacni-vykres263644390.pdf 808 Kb
z1-up-zahori-priloha-text-s-vyznacenim-zmen745153154.pdf 614.5 Kb
z1-up-zahori-schema-resenych-uzemi461387621.pdf 3103.9 Kb
z1-up-zahori-textova-cast456441733.pdf 488.6 Kb
z1-up-zahori-vykres-predpokladanych-zaboru-pudniho-fondu200915424.pdf 494.8 Kb
z1-up-zahori-vykres-verejne-prospesnych-staveb505348859.pdf 533.3 Kb
z1-up-zahori-vykres-zakladniho-cleneni-uzemi531721042.pdf 523.3 Kb