Úřední deska
Opatření obecné povahy č. 1/2024/OZZL (Návrh)

vlk obecný


Opatření obecné povahy č.1/2023

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví vydává výjimku ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů mníka jednovousého a jelce jesena.


Kalkulace cen pro vodné a stočné 2022
Oznámení o konání ustavujícího zastupitelstva obce
Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje č.1/2022
Oznámení Českého statistického úřadu ze dne 9.2.2021

o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice


Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje
NOUZOVÝ STAV
Veřejná vyhláška