Zastupitelstvo složení

Výbory:

Finanční

předseda - Dobal Vladimír

členové - Šťastná Lenka, Kovář Jaroslav

Kontrolní

předseda - Prášek Milan

členové - Šíma Ladislav, Dobalová Martina


Složení zastupitelstva obce

Období

  • Volební období: 24.10.2022 - dosud / Složení zastupitelstva: 24.10.2022 dosud

Členové zastupitelstva

Volební období: 24.10.2022 - dosud
Složení platné v období: 24.10.2022 - dosud

Pozice: starosta
Jméno: Zdeňka Prášková
Telefon: 724848624

Pozice: místostarosta
Jméno: Jitka Šťastná

Jméno: Vladimír Dobal
Komise: předseda finanční komise

Jméno: Martina Dobalová

Jméno: Olga Marešová

Jméno: Milan Prášek
Komise: předseda kontrolní komise

Jméno: Ladislav Šíma


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.